Kategorie

Producenci

Co należy dostarczyć aby zezłomować samochód:

  • samochód
  • tablice
  • dowód rejestracyjny ( lub pokwitowanie z policji )
  • kartę pojazdu ( jeśli była wydana )
  • natomiast jeżeli auto nie jest przerejestrowane to wszystkie umowy pośrednie

Do skasowania pojazdu, potrzebne są dokumenty, takie jak: dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający dane pojazdu, np. zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji w przypadku zatrzymania dowodu przez policję, lub w razie nie przerejestrowania pojazdu po kupnie (czyli gdy pojazd figuruje na poprzedniego właściciela) umowa kupna potwierdzona w Urzędzie Skarbowym.

Jeżeli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej, oraz upoważnienie do zezłomowania pojazdu dla osoby wyrejestrowującej pojazd w imieniu podmiotu gospodarczego. Niezbędny jest także dokument tożsamości właściciela pojazdu.


Contact us

Our support hotline is available 24/7.